Povodeň

Povodeň je dočasné zaplavenie územia vodou, ktorá sa vyliala z brehov, hrádzí vodného toku, nádrže, spôsobené zväčšeným prietokom alebo dočasným zmenšením prietokového profilu vodného toku.