Poistka

Poistka je písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.