Podpätie

Podpätie je náhly pokles napätia v elektrickej sieti.