Oprava

Oprava je uvedenie poškodenej veci do pôvodného, resp. použiteľného stavu.