Odovzdaná vec

Odovzdaná vec je vec, ktorú poistený odovzdal poskytovateľovi za účelom vykonania služby, pričom ide najmä o čistiarne, krajčírstva, opravovne odevov, obuvi, elektrospotrebičov.