Krádež vlámaním

Krádež vlámaním je prisvojenie si cudzej veci tak, že páchateľ:

  • Prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace vec pred odcudzením, a to tak, že vnikol do miesta poistenia za pomoci nástrojov, ktoré neslúžia k jeho riadnemu otvoreniu, alebo vnikol do miesta poistenia iným deštruktívnym spôsobom, po ktorom zostali evidentné stopy mechanického poškodenia.
  • Si otvoril miesto poistenia originálnym kľúčom alebo jeho duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou.
  • Prekonal prekážku brániacu vstupu na miesto poistenia svojou výškou (riadne oplotenie s výškou min. 150 cm) alebo vnikol na balkón, terasu, lodžiu alebo stavebnú súčasť nachádzajúcu sa min. 300 cm nad úrovňou okolitého terénu alebo iných vyvýšenín. 

Krádež vlámaním musí byť vždy hlásená polícii.