Krádež vlámaním

Krádež vlámaním 

je prisvojenie si cudzej veci tak, že páchateľ:

  • Prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace vec pred odcudzením, a to tak, že vnikol do miesta poistenia za pomoci nástrojov, ktoré neslúžia k jeho riadnemu otvoreniu, alebo vnikol do miesta poistenia iným deštruktívnym spôsobom, po ktorom zostali evidentné stopy mechanického poškodenia.
  • Si otvoril miesto poistenia originálnym kľúčom alebo jeho duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou.
  • Prekonal prekážku brániacu vstupu na miesto poistenia svojou výškou (riadne oplotenie s výškou min. 150 cm) alebo vnikol na balkón, terasu, lodžiu alebo stavebnú súčasť nachádzajúcu sa min. 300 cm nad úrovňou okolitého terénu alebo iných vyvýšenín. 

Krádež vlámaním musí byť vždy hlásená polícii.

O čo teda pri krádeži vlámaním ide?

  • Krádež vecí z uzamknutého domu, bytu, pivnice či garáže
  • Vaše veci chránime pred krádežou vlámaním ak ich máte so sebou v ubytovacom zariadení napr. počas dovolenky, pracovnej cesty alebo štúdia.


Celé poistenie vybavíte online. Aby ste boli chránení aj v prípade hospitalizácie z produktu VIVA, vypočítajte si cenu Vášho poistenia v našej online kalkulačke.

Modelové situácie

Žiaden pohyb  v dome, či byte, nikto neotvára okná a žalúzie, neodťahuje závesy, nezažína večer svetlo - to všetko sú signály pre zlodejov, že vaša domácnosť je opustená.

Čo najčastejšie láka zlodejov? Zlodeji kradnú malé a cenné veci ako peniaze v hotovosti, šperky, hodinky, ale aj obrazy, elektroniku, v neposlednom rade aj drahé športové potreby, ako sú napr. bicykle a elektrokolobežky.

Ak chcete ochrániť svoj majetok pred krádežou a krádežou vlámaním, zvážte tieto preventívne opatrenia:

• Zabezpečenie dverí a okien: Uistite sa, že všetky miesta vstupu na váš pozemok, ako sú dvere a okná, sú vybavené pevnými zámkami a, ak je to možné, zosilnenými rámami.

• Zabezpečovací systém: Nainštalujte bezpečnostný poplašný systém, ktorý vás a príslušné orgány upozorní v prípade neoprávneného vstupu alebo podozrivej činnosti.

• Bezpečnostné kamery: Na strategických miestach okolo vášho majetku umiestnite bezpečnostné kamery, ktoré budú monitorovať a zaznamenávať aktivity.

• Osvetlenie: Udržiavajte okolie svojho majetku dobre osvetlené, pretože zlodeji sa menej často zameriavajú na dobre osvetlené miesta, kde sú ich činy ľahko viditeľné.

• Zabezpečte cenné veci: Cenné predmety uchovávajte mimo dosahu okien a na uloženie dôležitých dokumentov, šperkov a iných cenných vecí použite trezory alebo uzamknuté skrine.

• Sledujte okolie: Zapojte sa do programu susedskej hliadky alebo si ju založte, aby ste mohli sledovať podozrivé aktivity a nahlásiť ich úradom.

• Buďte diskrétni: Vyvarujte sa vystavovania drahých predmetov alebo vecí, ktoré by mohli prilákať potenciálnych zlodejov.

• Upozornenie pre sociálne médiá: Dávajte pozor na to, čo zverejňujete na sociálnych sieťach, pretože nadmerné zdieľanie plánov na dovolenku alebo drahých nákupov by mohlo naznačovať, že vaša nehnuteľnosť je opustená, alebo naopak, plná cenností.

• Označte nehnuteľnosť: Svoj cenný majetok označte identifikovateľnými údajmi. To môže orgánom činným v trestnom konaní uľahčiť identifikáciu ukradnutého majetku a jeho vrátenie.

Zavedením týchto bezpečnostných opatrení môžete výrazne znížiť pravdepodobnosť, že sa stanete obeťou krádeže, a pomôcť ochrániť svoj majetok a veci.

Viete o tom, že v rámci poistenia VIVA uhradíme tieto náklady:

- Na výmenu vložky zámku vstupných dverí do miesta poistenia, ak bol poistenému ukradnutý kľúč krádežou vlámaním alebo lúpežou

- Na výjazd bezpečnostnej agentúry, ak výjazd zabránil krádeži vlámaním, lúpeži

Pridobré na nepoistenie. Nemyslíte?

Poistenie VIVA kryje chrbát vám aj vášmu domovu.