Krádež

Krádež 

je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tak, že sa jej zmocní bez prekonania prekážky a použitia násilia alebo vyhrážok. Krádež musí byť vždy hlásená polícii.


Celé poistenie vybavíte online. Aby ste boli chránení aj v prípade hospitalizácie z produktu VIVA, vypočítajte si cenu Vášho poistenia v našej online kalkulačke.

Modelové situácie:

  • Nechali ste si detský kočík pred obchodom alebo v čakárni u lekára? Po návrate ste zistili, že je poškodený, zničený alebo nebodaj nie je na mieste, kde ste ho nechali? V poistení VIVA (poistenie domácnosti) myslíme aj na takéto prípady ako je poškodenie, zničenie detského kočiara, invalidného vozíka poistenými rizikami alebo ich krádež.
  • Odložili ste si svoje veci čakárni u lekára, v nákupnom centre, na pracovisku a došlo k ich poškodeniu, zničeniu (poistenými rizikami) alebo ich  krádeži? Nemajte strach, pretože aj v takýchto situáciach je Váš majetok poistený poistením domácnosti.
  • Veci, ktoré odovzdáte niekomu inému za účelom poskytnutia služby - do čistiarne, krajčírstva, opravovne odevov či obuvi sú tiež poistené voči krádeži.

Nezabúdajte, že každú krádež je potrebné ohlásiť na polícii, iba potom Vám budeme vedieť pomôcť. Prečítajte si tiež definíciu krádeže vlámaním.

Pridobré na nepoistenie. Nemyslíte?

Poistenie VIVA kryje chrbát vám aj vášmu domovu.