Krádež

Krádež je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tak, že sa jej zmocní bez prekonania prekážky a použitia násilia alebo vyhrážok. Krádež musí byť vždy hlásená polícii.