Hospitalizácia

Hospitalizácia je umiestenie poisteného v lôžkovom oddelení všeobecného alebo špecializovaného ústavného zdravotníckeho zariadenia rozhodnutím ošetrujúceho lekára.