Hospitalizácia

Hospitalizácia je umiestenie poisteného v lôžkovom oddelení všeobecného alebo špecializovaného ústavného zdravotníckeho zariadenia rozhodnutím ošetrujúceho lekára.

Medzi obvyklé scenáre hospitalizácie patria:

  • hospitalizácia môže byť potrebná v prípade osôb, ktoré majú závažné zdravotné ťažkosti, závažné infekcie alebo traumatické poranenia, ktoré si vyžadujú okamžitú a intenzívnu lekársku starostlivosť.
  • hospitalizácia je bežná v prípade osôb, ktoré podstupujú chirurgické zákroky
  • niektoré ochorenia, ako napríklad cukrovka, astma alebo ochorenie obličiek, si môžu vyžadovať hospitalizáciu z dôvodu liečby ochorenia, jeho zhoršenia alebo komplikácií.

Poistnou udalosťou pre potreby poistenia nesamostatnosti je hospitalizácia spojená s následnou nesamostatnosťou alebo dočasná práceneschopnosť (PN-ka) potvrdená ošetrujúcim lekárom spojená s nesamostatnosťou, ktorá nastane počas trvania poistenia.

Ak nastane poistná udalosť, asistenčná služba:

a)           Zorganizuje a uhradí náklady na dopravu na kontrolu k lekárovi. Spôsob dopravy stanoví lekár určený asistenčnou službou na základe zdravotného stavu (napr. taxi, dopravná zdravotná služba) poisteného.

b)           Zorganizuje a uhradí náklady na doručenie bežných potravín, hygienických potrieb, potrieb pre domáce zvieratá.

c)           Zorganizuje a uhradí upratanie domácnosti.

d)           Spätne preplatí doplatky za lieky predpísané lekárom.

e)           Poskytne telefonický kontakt s  lekárom.

f)            Spätne preplatí náklady na nadštandardné ubytovanie v zdravotníckom zariadení, pričom nadštandardné ubytovanie si organizuje poistený.


Celé poistenie vybavíte online. Aby ste boli chránení aj v prípade hospitalizácie z produktu VIVA, vypočítajte si cenu Vášho poistenia v našej online kalkulačke.

Preventívne opatrenia pred hospitalizáciou sa líšia v závislosti od konkrétneho zdravotného stavu, ale tu je niekoľko všeobecných tipov na podporu celkového zdravia a zníženie rizika závažného ochorenia alebo úrazu:

  • Udržujte si zdravý životný štýl: Pravidelné cvičenie, vyvážená strava, dostatočný spánok a zvládanie stresu môžu prispieť k celkovej pohode a znížiť riziko chronických ochorení.
  • Pravidelné zdravotné prehliadky: Naplánujte si pravidelné zdravotné prehliadky u svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby ste mohli sledovať svoj zdravotný stav, včas odhaliť prípadné problémy a účinne riešiť chronické ochorenia.
  • Očkovanie: Udržujte aktuálne odporúčané očkovanie, aby ste predišli infekčným ochoreniam a ich komplikáciám.
  • Bezpečnostné opatrenia: Prijmite preventívne opatrenia na predchádzanie nehodám a zraneniam, napríklad používanie bezpečnostných pásov vo vozidlách, nosenie vhodného bezpečnostného vybavenia počas aktivít a udržiavanie bezpečného domáceho prostredia.
  • Dodržiavajte správnu hygienu: Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou, najmä v období chrípky alebo pri kontakte s chorými osobami, aby ste znížili riziko infekcií.
  • Vyhýbajte sa fajčeniu a obmedzte konzumáciu alkoholu: Fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu môžu zvýšiť riziko rôznych zdravotných problémov. Odvyknutie si od fajčenia a obmedzenie konzumácie alkoholu môže zlepšiť celkový zdravotný stav.
  • Starostlivosť o duševné zdravie: Venujte pozornosť svojej duševnej pohode a vyhľadajte odbornú pomoc, ak sa u vás objavia príznaky problémov s duševným zdravím, ako je úzkosť alebo depresia.

Hoci niektorým hospitalizáciám sa nedá vyhnúť v dôsledku neočakávaných naliehavých zdravotných situácií alebo závažných ochorení, osvojenie si zdravého životného štýlu a prijatie preventívnych opatrení môže výrazne znížiť pravdepodobnosť hospitalizácie a prispieť k lepšej kvalite života. Vždy sa poraďte so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý vám poskytne individuálne rady a usmernenia na základe vašich individuálnych zdravotných potrieb.

Pridobré na nepoistenie. Nemyslíte?

Poistenie VIVA je tu pre Vás aj v prípade hospitalizácie.