Hnuteľná vec

Hnuteľná vec je každá vec, ktorá nie je nehnuteľnosťou.