Elektrospotrebič

Elektrospotrebič je elektrické, elektronické zariadenie, ktoré slúži na prevádzku poistenej budovy alebo domácnosti.