Domáce zviera

Domáce zviera je pes, mačka, fretka vo vlastníctve poisteného, ktoré je chované v mieste poistenia výhradne pre spoločenský účel, nie na zárobkové účely.