Dočasná práceneschopnosť

Dočasná práceneschopnosť je neschopnosť pracovať z dôvodu choroby, úrazu alebo karanténneho opatrenia, pričom práceneschopnosť musí byť potvrdená ošetrujúcim lekárom.