Deflácia

Deflácia je pokles všeobecnej cenovej hladiny tovaru a služieb, teda opak inflácie. Deflácia nastane vtedy, keď miera inflácie klesne pod 0 % (čiže nastane záporná miera inflácie).
Nemala by sa zamieňať s dezinfláciou, čo je pojem označujúci spomalenie miery inflácie.
Inflácia znižuje reálnu hodnotu peňazí, naopak deflácia reálnu hodnotu peňazí zvýši – takže je možné nakupovať viac tovaru za ten istý objem peňazí.
Aj napriek tomu ju však nehodnotíme ako pozitívny jav – zvyšuje totiž reálnu hodnotu dlhu a môže zhoršiť recesiu.