Bezpečnostný visiaci zámok

Bezpečnostný visiaci zámok je zámok s tvrdeným strmeňom minimálneho priemeru 8 mm alebo tvarovou ochranou strmeňa voči prestrihnutiu, pričom oko petlice, ktorým prechádza strmeň, a petlica vrátane jej uchytenia, má minimálne rovnakú mechanickú pevnosť ako strmeň zámku.