Bežné dvere

Bežné dvere sú dvere vypĺňajúce celý vstupný otvor.