Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Prečo si vybrať toto poistenie

Na cestách každoročne dôjde k tisíckam dopravných nehôd

zabezpečte si preto úrazové poistenie

Nezáleží na tom, kto šoféroval

Poisťujeme všetky sedadlá, celú posádku vozidla bez rozdielu

Ochrana nielen počas jazdy

kryjeme úrazy aj pri nastupovaní, vystupovaní či oprave auta

Cestujete často autom?

Nehoda sa môže stať každému – a nemusíte ju zapríčiniť vy. Chráňte seba aj svoju posádku úrazovým poistením.

Pre koho je produkt vhodný

  • Vhodné pre fyzické osoby – ochránite nielen seba a svoju rodinu, ale aj všetky vo vozidle prepravované osoby pre prípady trvalých následkov alebo smrti následkom úrazu bez ohľadu na to, kto škodu zapríčinil a kto kde sedel.
  • Vhodné pre firmy aj podnikateľov – poistenie môžete využiť ako benefit pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci využívajú motorové vozidlo. Poistiť posádku všetkých vašich vozidiel je teraz vďaka tomu jednoduché.

O produkte

  • možnosť výberu poistnej sumy až do výšky 70 000 € pre riziko smrti následkom úrazu a trvalých následkov úrazu
  • poistná suma platí pre každú osobu prepravovanú motorovým vozidlom (vzťahuje sa na všetky miesta na sedenie podľa osvedčenia o evidencii vozidla)
  • okrem ochrany počas jazdy toto poistenie chráni posádku aj pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla a pri krátkodobých zastaveniach alebo oprave vozidla
  • platí v celej Európe, dojednáva sa bez skúmania zdravotného stavu či vstupného veku pre nemenované osoby

Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu. Kryjeme trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu, denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu, a zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.

Často kladené otázky

Nie. Spolu s vodičom sú poistené aj ostatné osoby, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom. Ich počet by nemal presiahnuť maximálny počet miest na sedenie, ktorý je stanovený v technickom preukaze vozidla.

Zdravotný stav poistených osôb sa neskúma. Naše poistenie kryje akékoľvek nemenované osoby, ktoré sa poisteným vozidlom prepravujú bez ohľadu na to, či ide o pravidelnú (rodinný príslušník, kolega z práce) alebo príležitostnú prepravu (napr. stopár).

Okrem samotnej jazdy (na miestach určených na prepravu osôb) vás kryjeme aj pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla, pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy alebo pri krátkodobých zastaveniach z dôvodu poruchy či opravy.

Dôležité dokumenty

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom – na diaľku (IPID)

Stiahnuť

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom – flotila (IPID)

Stiahnuť

Všeobecné poistné podmienky úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Stiahnuť

Produktový list ­ Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Úrazové poistenie manažérov a kľúčových zamestnancov

Poistenie pre firmy a ich zamestnancov, školy a študentov, združenia, asociácie, banky.

Krátkodobé úrazové poistenie akcií pre dospelých aj deti - teambuildingy, tábory a ďalšie.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811

Kúpiť online

Rýchle a pohodlné dojednanie poistenia odkiaľkoľvek, kedykoľvek nájdete v našich online kalkulačkách. 

Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.