Vďaka EuroGAP Upsell máte možnosť predĺženia poistenia GAP o ďalšie 1 alebo 2 roky.

Prečo si vybrať toto poistenie

Nové vozidlo stráca hodnotu

najviac v prvých rokoch po jeho kúpe

GAP predstavuje zabezpečenie poistného plnenia

až do výšky obstarávacej ceny vozidla

Končí Vaše aktuálne poistenie GAP v Colonnade?

Takto ho môžete predĺžiť ešte na dlhšie obdobie

Totálna škoda na vašom novom vozidle?

GAP poistenie vám doplatí potrebné náklady na kúpu úplne nového auta.

Pre koho je produkt vhodný

  • Chránite svoju investíciu v podobe kúpy vozidla pomocou nášho EuroGAP na obdobie troch či štyroch rokov? Nenechajte si ujsť ani EuroGAP Upsell, vďaka ktorému Vám ponúkame možnosť predĺženia poistenia o ďalšie 1 alebo 2 roky.
  • poistná suma totožná s poistnou sumou počiatočného poistenia GAP
  • žiadna administratíva navyše
  • obhliadka vozidla pred vstupom do poistenia nie je potrebná
  • žiadna dodatočná dokumentácia sa nedokladá
  • jednorazové alebo ročné poistné

Skratka GAP = Guaranteed Asset Protection v preklade znamená Garantovaná Ochrana Majetku alebo „Poistenie finančnej straty“ je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. 

Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla. Kryjeme Vám finančnú ujmu spôsobená v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej Vám ako poistenému vznikne právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia (od Vašej havarijnej poisťovne). 

Toto plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a všeobecnou hodnotou vozidla (teda tesne pred poistnou udalosťou).

Pomocou produktu GAP Upsell sa Vám ponúka možnosť predĺženia poistenia o ďalšie 1 alebo 2 roky, počas ktorých ochránime Vašu pôvodnú investíciu do vozidla.

Často kladené otázky

Najskôr mesiac pred koncom GAP poistenia a najneskôr posledný deň trvania GAP poistenia.

Môžete si predĺžiť svoj aktuálny GAP v Colonnade o rok alebo o dva, v závislosti od Vašej aktuálnej zmluvy.

K dispozícii je vám váš sprostredkovateľ poistenia alebo naša infolinka +421 55 6826 222.

Dôležité dokumenty

Poistenie EuroGAP (IPID)

Stiahnuť

VPP pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

OPP pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Poistenie Autocheck poskytuje až 100% krytie nákladov za pozáručné opravy.

Slúži na ochranu investície do kúpy motorového vozidla vtedy, pokiaľ máte uzatvorené poistenie GAP na obdobie kratšie ako 5 rokov a chcete si ho predĺžiť.

Pre každého majiteľa alebo užívateľa vozidla, ktorý hľadá ochranu pred možným dlhom plynúcim z financovania na operatívny leasing

Poistenie GAP Vám zaručí možnosť zaobstarať si vozidlo v približnej hodnote vášho vozidla pred poistnou udalosťou.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.