Vďaka EuroGAP Upsell máte možnosť predĺženia poistenia GAP o ďalšie 1 alebo 2 roky.

Prečo si vybrať toto poistenie

Nové vozidlo stráca hodnotu

najviac v prvých rokoch po jeho kúpe

GAP predstavuje zabezpečenie poistného plnenia

až do výšky obstarávacej ceny vozidla

Končí Vaše aktuálne poistenie GAP v Colonnade?

Takto ho môžete predĺžiť ešte na dlhšie obdobie

Totálna škoda na vašom novom vozidle?

GAP poistenie vám doplatí potrebné náklady na kúpu úplne nového auta.

Pre koho je produkt vhodný

  • Chránite svoju investíciu v podobe kúpy vozidla pomocou nášho EuroGAP na obdobie troch či štyroch rokov? Nenechajte si ujsť ani EuroGAP Upsell, vďaka ktorému Vám ponúkame možnosť predĺženia poistenia o ďalšie 1 alebo 2 roky.

O produkte

  • poistná suma totožná s poistnou sumou počiatočného poistenia GAP
  • žiadna administratíva navyše
  • obhliadka vozidla pred vstupom do poistenia nie je potrebná
  • žiadna dodatočná dokumentácia sa nedokladá
  • jednorazové alebo ročné poistné

Skratka GAP = Guaranteed Asset Protection v preklade znamená Garantovaná Ochrana Majetku alebo „Poistenie finančnej straty“ je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu. 

Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla. Kryjeme Vám finančnú ujmu spôsobená v dôsledku totálnej škody (vrátane odcudzenia) na motorovom vozidle, z ktorej Vám ako poistenému vznikne právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia (od Vašej havarijnej poisťovne). 

Toto plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi poistnou sumou dohodnutou v GAP poistení a všeobecnou hodnotou vozidla (teda tesne pred poistnou udalosťou).

Pomocou produktu GAP Upsell sa Vám ponúka možnosť predĺženia poistenia o ďalšie 1 alebo 2 roky, počas ktorých ochránime Vašu pôvodnú investíciu do vozidla.

Často kladené otázky

Najskôr mesiac pred koncom GAP poistenia a najneskôr posledný deň trvania GAP poistenia.

Môžete si predĺžiť svoj aktuálny GAP v Colonnade o rok alebo o dva, v závislosti od Vašej aktuálnej zmluvy.

K dispozícii je vám váš sprostredkovateľ poistenia alebo naša infolinka +421 55 6826 222.

Dôležité dokumenty

Poistenie EuroGAP (IPID)

Stiahnuť

VPP pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

OPP pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

OPP UX pre poistenie EuroGAP

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Poistenie Autocheck poskytuje až 100% krytie nákladov za pozáručné opravy.

Slúži na ochranu investície do kúpy motorového vozidla vtedy, pokiaľ máte uzatvorené poistenie GAP na obdobie kratšie ako 5 rokov a chcete si ho predĺžiť.

Pre každého majiteľa alebo užívateľa vozidla, ktorý hľadá ochranu pred možným dlhom plynúcim z financovania na operatívny leasing

Poistenie GAP Vám zaručí možnosť zaobstarať si vozidlo v približnej hodnote vášho vozidla pred poistnou udalosťou.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.