Záruka na ojazdené vozidlá? Je to možné, s poistením AutoCheck

2.12.2019

Na poistnom trhu na Slovensku sa nachádza sofistikovaný produkt, ktorý dokáže poistiť aj ojazdený automobil proti riziku mechanických alebo elektrických porúch. Takéto poistenie je v západných krajinách štandardné a z mnohých zákazníckych prieskumov vyplýva, že väčšina spotrebiteľov by ojazdené auto bez záruky nikdy nekúpila. Pre zákazníka, ktorý uvažuje o kúpe ojazdeného vozidla, predstavuje AutoCheck elegantné riešenie, ako predísť neočakávaným výdavkom za pozáručné opravy, predovšetkým pri kúpe vozidla s neznámou servisnou históriou.

Záruka Autocheck – poistenie porúch na motorovom vozidle

je ponúkaná v dvoch kategóriách. Pre vozidlá v záručnej lehote výrobcu je určený program Platinum, ktorý je rozsahom krytia zrovnateľný s továrenskou zárukou. Záruka pre ojazdené vozidlá je ponúkaná v troch variantoch (Gold, Silver alebo Bronze) podľa počtu najazdených kilometrov a veku vozidla.

Variant Gold je možné uzatvoriť pre vozidlá do 5 rokov a 120 000 najazdených km, Silver 7 rokov a 160 000 km a Bronze pre automobily do 15 rokov a 200 000 kilometrov. Záruka môže byť dojednaná na 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov. Nespornou výhodou je transparentný zoznam krytých súčiastok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, ako aj možnosť prevodu zmluvy na nového majiteľa vozidla.

Program AutoCheck je koncipovaný tak, aby vždy dokázal vyhovieť individuálnym potrebám každého klienta. Preto už pri uzatvorení ponúka, vďaka voliteľným parametrom, širokú škálu možností. Okrem doby poistenia možno zvoliť aj limit najazdených kilometrov, limit poistného plnenia, či výšku spoluúčasti.

Pre bližšie informácie kontaktujte svojho prideleného BDM.

 

Autor: Juraj Balog