Vývoj inflácie na Slovensku. Čo má na ňu vplyv?

V predchádzajúcom článku sme sa venovali inflácii ako takej. Rozoberali sme jej vplyv, charakter, ale aj pozitívny dosah na hospodárstvo. Teraz sa dozviete viac o inflácii a jej dosahu na každodenný život Slovákov. 

28.6.2023

V posledných rokoch sme boli svedkami výrazných zmien v úrovni inflácie a jej vplyvu na ekonomiku. Po dlhšom období počas ktorého sa inflácia držala na nízkych jednociferných hodnotách, pričom v rokoch 2014 až 2016 bola dokonca záporná, pozorujeme od roku 2021 jej rastúci trend. Tento rast je stabilný a v medziročnom vyjadrení je inflácia dvojciferná. V marci tohto roka dosiahla medziročná inflácia 14,8 %.

Aké premenné vplývajú na infláciu: 

  1. Zvyšovanie miezd: podniky sú nútené zvyšovať ceny produktov a služieb, aby dokázali pokryť všetky náklady na mzdy. Ak rast miezd prekračuje produktivitu práce, môže to vyvolať inflačné tlaky. 
  2. Rast cien: zvyšovanie cien za suroviny. Hovoríme najmä o rope a komoditách využívaných na výrobu potravín – tie majú významný vplyv na infláciu. Slovensko je závislé od dovozu (importu) spomínaných produktov, preto sa musíme prispôsobovať cenám svetového trhu.
  3. Dopyt a ponuka: pri nedostatkovom tovare sa môže ľahko stať, že sa jeho ceny budú kvôli vyššiemu dopytu navyšovať. 
  4. Menová politika: nariadenia či opatrenia centrálnej banky, akými sú napríklad zvyšovanie alebo znižovanie úrokových sadzieb, môžu mať tiež vplyv na infláciu. 

Ako šetriť peniaze počas inflácie?

Počas obdobia inflácie sa nejeden z nás zamýšľa nad tým, ako ušetriť a minimalizovať negatívny efekt inflácie na naše rodinné financie. Prinášame vám niekoľko rád, ktoré môžu pomôcť počas finančne náročného obdobia: 

  1. Rozpočet: vytvoriť si aspoň približný plán výdavkov je kľúčové. Pomáha, ak máme prehľad nielen o našich príjmoch, ale aj výdavkoch. Vďaka tomu môžeme jednoduchšie vyhodnotiť naše priority a zamerať sa na položky pri ktorých dokážeme ušetriť. Rozdeľte si výdavky na pravidelné a jednorazové a zistite či zvážte ich opodstatnenosť. 
  2. Porovnávanie cien: vyhľadávať a skúmať ceny jednotlivých produktov a služieb je úplne bežné, no často siahneme po veciach, ktoré nestoja za to – zvaliť to môžeme na obmedzený čas nákupu a všeobecne rýchlu dobu. Dôležité je nákupy si plánovať vopred, aby ste sa vedeli na väčšie výdavky pripraviť.
  3. Zľavy: sledujte výpredaje a zľavy či kupóny, ktoré vám umožnia nakupovať výhodnejšie. Buďte však opatrní, pretože sa môže stať, že lákavá zľava nás „donúti“ kúpiť aj to, čo nie je potrebné – no a potom nám takéto veci stoja v skriniach a prepĺňajú pivnice a garáž. Rovnako treba dávať pozor na to, či je zľavnený produkt reálne v zľave – odporúčame preto ceny sledovať dlhodobo a nespoliehať sa na výrazné cenovky v neónových farbách.
  4. Zlepšujte si finančnú gramotnosť: zvyšovanie finančnej gramotnosti vám pomôže pochopiť rôzne finančné produkty a stratégie. Vďaka tomu budete robiť rozhodnutia, ktoré optimalizujú vaše úspory a investície. 
  5. Dlhy: ak máte dlhy, je dôležité ich platiť včas, aby sa úrokové sadzby nezvyšovali. Aj keď je to náročné, skúste ich čo najviac minimalizovať.

Vývoj inflácie má rôzne dôsledky na ekonomiku a spotrebiteľov na Slovensku. Vzhľadom na náročnosť situácie je dôležité zamyslieť sa nad tým, aký má vyššia miera inflácie vplyv na nás a ako ovplyvní náš rodinný rozpočet. Následne môžeme podniknúť kroky, ktoré nám ťažšie obdobie pomôžu prekonať.