Prieskum spokojnosti maklérov

22.6.2020

95% maklérov by odporučilo poisťovňu Colonnade svojim kolegom, priateľom a známym

V priebehu marca tohto roka sme realizovali elektronický prieskum spokojnosti sprostredkovateľov poistenia so službami, ktoré poskytuje naša spoločnosť.

Do prieskumu sa zapojilo 58 respondentov, ktorí odpovedali na okruhy otázok ohľadne technickej spôsobilosti, spokojnosti s ponúkanými produktami a službami, osobnými skúsenosťami so zástupcami spoločnosti Colonnade Insurance S.A., likvidáciou poistných udalostí a pod.

Vo väčšine prípadov bolo hodnotenie nastavené ako známka od 1 do 5, kde 1 je najhoršie a 5 najlepšie hodnotenie.

Vo všetkých prípadoch bolo ohodnotenie našej spoločnosti nadpriemerné. Najlepšie hodnotenie (4.41) sme dosiahli v časovej návratnosti a precíznosti vypracovania ponuky. Za ňou nasledovala informovanosť o zmenách v spoločnosti a zmenách v produktoch. Mierne nižšiu známku dosiahlo hodnotenie pomeru cena/kvalita jednotlivých produktov, ktoré sa pohybovalo v priemere okolo 3,70. Vysoké hodnotenie na úrovni známky 4 dostali kategórie týkajúce sa práce likvidátorov pri obhliadke, ich dostupnosti, rýchlosti reakcie a informovanosti sprostredkovateľa o poistnej udalosti.

Tešíme sa, že si v očiach Vás – sprostredkovateľov poistenia dlhodobo uchovávame vysoký štandard v kľúčových oblastiach našej činnosti, čo potvrdzujú vyššie uvedené hodnotenia. Potvrdzuje to aj vysoké skóre odporúčania, kedy by 95% z respondentov odporučilo služby poisťovne Colonnade svojim kolegom, priateľom a známym.

V prieskume sme taktiež zaevidovali zvýšený záujem o rôzne druhy školení. Na základe Vašich podnetov sme zrealizovali školenia produktov Prerušenie prevádzky, Úraz osôb prepravovaných motorovým vozidlom, Stavebno-montážne poistenie, Poistenie majetku podnikateľov, Profesijná zodpovednosť za škodu, Cyber/GDPR, D&O ako aj produktových noviniek EuroGAP Xsell, poistenie bývania VIVA ako aj oblasť Risk manažmentu. V online školeniach plánujeme pokračovať aj po postupnom návrate do „normálneho“ života po Covid-19. Školenia budeme mať pravidelne každé dva týždne, vždy v utorok o 10:00. Informáciu o téme školenia Vám pošleme vždy týždeň vopred, aby ste sa vedeli zariadiť a podeliť sa s informáciou aj s vašimi kolegami.

Do praxe sme premietli aj Vaše podnety smerujúce k potrebe zvýšenia predajnosti nášho nového produktu na poistenie bývania VIVA, kde sme k 1.5. pristúpili k jeho aktualizácií s cieľom zvýšiť atraktivitu tohto poistenia pre klientov.

Ďakujeme za všetky Vaše podnety, konštruktívnu kritiku a námety na vylepšenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.