Poisťovňa Colonnade ponúka možnosť online obhliadky škôd

25.9.2020

V súčasnej situácii pandémie koronavírusu, ktorá obmedzila osobný prístup ku klientom, začala spoločnosť Colonnade využívať technológie pri riešení škôd. Nielen spokojnosť, ale aj zdravie našich klientov je pre našu spoločnosť dôležité. A práve nová webová aplikácia nám pomáha chrániť našich klientov aj zamestnancov a zároveň uľahčuje a urýchľuje vybavenie poistnej udalosti.

 Už počas prvej vlny pandémie koronavírusu spustila naša spoločnosť obhliadky prostredníctvom online webovej aplikácie a reakcie našich klientov sú viac ako pozitívne.

Videoobhliadky využívame najmä pri likvidácii škôd z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Je to veľmi jednoduché, keďže k realizácii je potrebný iba mobilný telefón s kamerou a pripojenie na internet. Ak klient s takouto formou obhliadky súhlasí, celý proces realizuje príslušný likvidátor poisťovne.

Ako funguje online videoobhliadka

Po nahlásení škody v poisťovni príslušný likvidátor kontaktuje klienta a dohodne s ním čas online videoobhliadky. Následne klient dostane formou SMS alebo e-mailu odkaz pre vstup do aplikácie, prostredníctvom ktorej sa jednoducho spojí s likvidátorom. V rámci aplikácie sa spustí videoprenos z miesta škody, ktorý nakrúca klient a dochádza tak k samotnému obhliadnutiu poškodenej veci či miesta.

Prostredníctvom rozhovoru s klientom je možné získať všetky potrebné zábery a zistiť okolnosti vzniku škody. Likvidátor tak získava lepšiu predstavu o vzniknutej situácii, jej príčine, o mieste vzniku škody a rozsahu poškodenia. Počas videohovoru sa likvidátorovi zobrazia i presné GPS súradnice – klient preto nemusí zadávať žiadne údaje zvlášť, čo opäť prispieva k urýchleniu celého procesu. 

Osobný kontakt kompenzujeme na diaľku

Náš klient a likvidátor sú počas prenosu v neustálom spojení. Likvidátor poisťovne dáva klientovi inštrukcie o konkrétnych záberoch, ktoré k dokumentácii škody potrebuje. Počas videoprenosu takisto obaja komunikujú a upresňujú detaily ohľadom okolností vzniku škody. Po ukončení videoprenosu sa zabezpečené spojenie nenávratne deaktivuje.

Všetky dáta z videoobhliadky sa tiež ukladajú do elektronického škodového spisu, čo likvidátorovi v prípade potreby umožňuje opätovné vzhliadnutie obhliadky bez ďalšieho zaťažovania klienta.

 Ak preferujete riešiť poistnú udalosť na mieste

Naši klienti sa nemusia obávať – v prípade záujmu likvidátor po dohode s klientom realizuje obhliadku na mieste vzniku škody osobne. Dokážeme tak vyhovieť osobným preferenciám našich klientov v plnej miere.

 O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best. Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP. Pre viac informácií navštívte www.colonnade.sk.