Poistenie D&O a COVID-19

29.9.2020

Na rozvinutých trhoch (London market, USA, západná Európa) sa začali zvyšovať sadzby poistenia D&O ešte začiatkom roka 2019. Medzi hlavné dôvody patria najmä zvýšený počet (často hromadných) žalôb týkajúcich sa cenných papierov a účasti spoločností na burzách, sociálne aspekty (#metoo, rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, nepriateľská firemná kultúra), zvyšujúce sa poplatky za právne služby a v neposlednom rade kybernetické riziká a riziká vyplývajúce z potreby dodržiavania sprísňujúcej sa legislatívy na ochranu osobných údajov (GDPR), z nej vyplývajúcich pokút a reputačného rizika v prípade incidentu týkajúceho sa osobných údajov klientov.

Do tejto situácie sa prednedávnom pridal faktor COVID-19, ktorý má výrazné dosahy na všetky oblasti ľudskej činnosti. Situácia vyvolaná COVID-19 kladie na manažérov vysoké nároky na zvládnutie riadenia firiem s odbornou starostlivosťou dobrého hospodára v záujme spoločnosti a jej majiteľov (akcionárov, spoločníkov). Výrazne sa zvyšuje riziko pochybenia pri riadení (nedostatočná analýza a reakcia na zmenenú situáciu, absentujúce BCP plány, prepúšťanie zamestnancov, prílišná závislosť od určitých dodávateľov alebo odberateľov zasiahnutých korona-krízou, pochybenia pri komunikácii voči akcionárom a pod.).

Vzhľadom na to, že trh D&O je prepojený, je možné očakávať, že podmienky poistenia sa budú sprísňovať nielen na zaistení, ale premietne sa to aj do podmienok poistenia. V zahraničí sa napr. poistné pri niektorých obnovách bežne zvyšuje 2 – 3 násobne.

V našich zemepisných šírkach sa v poslednej dobe stretávame so zavádzaním tzv. COVID-19 výluky a výluky kybernetických rizík. Dobrá správa pre vás a vašich klientov: Colonnade tieto výluky pri poistení D&O neuplatňuje a ani sa nechystá ich uplatňovať. So zvýšenými rizikami sme sa rozhodli vysporiadať dôkladnejším úpisom rizika. Domnievame sa (a naše skúsenosti to začínajú potvrdzovať), že množstvo nárokov môže v súčasnosti súvisieť s oblasťou riadenia kybernetickej bezpečnosti. Preto klientom okrem poistenia D&O jednoznačne odporúčame poistenie GDPR, resp. plné Cyber krytie (viď séria článkov Kybernetické riziká z pohľadu Colonnade).

Čo sa týka COVID-19, domnievame sa, že takáto výluka by v súčasnosti umožňovala odmietnuť takmer akýkoľvek vznesený nárok na náhradu škody. O dôvod viac, prečo by ste poistenie D&O v Colonnade mali odporučiť svojim klientom.