Nový typ GAP produktu – GAP UPsell

29.4.2020

Colonnade prichádza na trh s novým typom GAP produktu – GAP UPsell pre svojich klientov.

Tento jedinečný produkt ponúka naším klientom rozšírenie krytia EuroGAP, ktoré si dojednali pred takmer tromi či štyrmi rokmi a bude im čoskoro končiť. Prostredníctvom novej poistnej zmluvy ponúkame rozšírenie pôvodného krytia tak, aby krytie EuroGAP skončilo až po piatom roku bez zmeny poistnej sumy, t.j. v čase keď je strata na vozidle v prípade totálnej škody najväčšia.

Možnosti:

  • predĺžiť EuroGAP poistenie na obdobie dvoch rokov, ak bude končiť aktuálne EuroGAP poistenie na obdobie troch rokov;
  • predĺžiť EuroGAP poistenie na obdobie jedného roka, ak bude končiť aktuálne EuroGAP poistenie na obdobie štyroch rokov;

Predĺženie poistnej ochrany bude realizované prostredníctvom uzatvorenia novej poistnej zmluvy na diaľku, nebude potrebné dokladať žiadne dokumenty. Klient zaplatí dohodnuté poistné v lehote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy. Táto lehota je maximálne 15 dní od začiatku poistenia a poistné músi byť pripísané na účte Colonnade, inak poistná zmluva GAP UPsell nevznikne.

Poistenie GAP UPsell

je možné dojednať najneskôr 2 dni pred koncom aktuálneho EuroGAP poistenia v Colonnade. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás “Za každých okolností“.

Autor: Juraj Balog