FAIRFAX prostredníctvom Colonnade Insurance S.A. pomáha komunitám v strednej Európe zmierniť následky COVID-19

21.5.2020

Spoločnosť Fairfax Financial Holdings Limited si uvedomuje mimoriadny vplyv pandémie COVID-19 na zdravotníkov a organizácie, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi v celej strednej Európe a preto sa rozhodla venovať  stredoeurópskym nadáciám 120 000 USD na pomoc a zabezpečenie potrebného ochranného lekárskeho vybavenia v boji proti COVID-19.

Finančný dar spoločnosti Fairfax  bude poskytnutý  vybraným nadáciám prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti Fairfax Central Europe, poisťovnou Colonnade Insurance S.A., ktorá pôsobí v Poľsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Spoločnosť Fairfax sa rozhodla podporiť nadácie, ktoré počas pandémie COVID-19 pomáhajú zdravotníckym zariadeniam a poskytovateľom starostlivosti o starších ľudí a o rodiny  v ťažkých sociálnych a zdravotných situáciách naprieč celou strednou Európou.