Elektrické kolobežky z pohľadu zákona

Od veľkého tresku so zaradením elektrických kolobežiek do zákona o cestnej premávke už ubehli dva roky. Elektrické kolobežky, respektíve kolobežky s pomocným motorčekom (ako sa podľa spomínaného zákona volajú), sú zaradené do kategórie nemotorové vozidlo. A teda aj každá osoba, ktorá sa na takejto kolobežke vozí = takéto vozidlo vedie, je podľa našej legislatívy „vodič nemotorového vozidla“.


15.2.2023

Od veľkého tresku so zaradením elektrických kolobežiek do zákona o cestnej premávke už ubehli dva roky. Elektrické kolobežky, respektíve kolobežky s pomocným motorčekom (ako sa podľa spomínaného zákona volajú), sú zaradené do kategórie nemotorové vozidlo. A teda aj každá osoba, ktorá sa na takejto kolobežke vozí = takéto vozidlo vedie, je podľa našej legislatívy „vodič nemotorového vozidla“.

Vodič nemotorového vozidla je osoba, ktorá vedie:

 • záprahové vozidlá (koče) ovládané pohoničom - a je jedno, či pohonič sedí na svojom mieste alebo vedie koč z bočnej strany a ide pešo,
 • bicykle,
 • bicykle s pomocným motorčekom, 
 • kolobežky s pomocným motorčekom, 
 • samovyvažovacie vozidlá - tzv. hoverboard,
 • a samozrejme iné vozidlá s ľudským alebo zvieracím pohonom neuvedené v kategórii chodci

Chodec je osoba, ktorá:

 • ide pešo,
 • napr. tlačí/ťahá:
  • sánky
  • detský kočík
  • vozík pre osoby so zdravotným postihnutím
  • hocijaký iný vozík (šírka do 60 cm)
 • sa pohybuje na:
  • korčuliach
  • obyčajnej kolobežke
  • skateboarde alebo na prostriedku podobnom vyššie uvedeným
  • vozíku pre osoby so zdravotným postihnutím (aj na elektrickom)
 • tlačí:
  • bicykel, motocykel
  • kolobežku s pomocným motorčekom
 • vedie zviera.

Ktoré vozidlá sú nemotorové sa dá nájsť v zákone č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, §4. Kategórie vozidiel, odsek (8). 

Kto vlastne je chodec a kto je už vodič nemotorového vozidla? 

Presné vysvetlenie nájdeme v zákone č. 8/2009, v §2, kde sa vykladajú základné pojmy. 

Ďalej v texte budeme používať pojem vodič a stále tým bude myslený vodič nemotorového vozidla.

Veľmi dôležité je podotknúť fakt, že chodec aj vodič – obidvaja sú účastníci cestnej premávky a teda sa majú správať disciplinovane, neohrozovať bezpečnosť cestnej premávky, rešpektovať dopravné značky a pokyny policajta.

Aké mám ako vodič elektrickej kolobežky povinnosti?

Na vodiča sa už vzťahujú väčšie povinnosti a to hlavne dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom a neohrozovať ich, venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu – napr. nepoužívať mobil. 

O zvýšenú opatrnosť treba dbať najmä voči deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobám používajúcim bielu palicu a starším ľuďom. 

Elektrické kolobežky verzus alkohol. Aké pravidlá platia?

O tom, že sa počas vedenia nesmú požívať návykové látky, a že pod ich vplyvom sa nesmie viesť vozidlo – aj nemotorové – je asi jasné. 

Čo sa týka alkoholu, vodič v našom ponímaní, teda napr. na e-kolobežke, smie viesť vozidlo s hladinou alkoholu v dychu menej ako 0,5 ‰ (toto platí len v rámci obce/mesta a na cestičke pre cyklistov).

Je však dôležité pripomenúť, že ak nás zastavia policajti počas jazdy na elektrickej kolobežke a „nafúkame“ viac ako 1‰, je to takisto považované za trestný čin ako pri šoférovaní auta. 

Ako a kde môžem na tejto kolobežke jazdiť?

Základ by sme mali. O tom, kde je povolené na elektronickej kolobežke jazdiť, tiež hovorí zákon o cestnej premávke. 

S elektrickou kolobežkou smiem jazdiť:

 • ak mám viac ako 15 rokov (na cestičke pre cyklistov, poľnej alebo lesnej ceste a v obytnej zóne smú jazdiť aj mladšie osoby),
 • prioritne po pravej strane cesty,
 • po pravej strane: chodníka, cestičky pre chodcov, priechodu pre chodcov,
  •  chodcov ale nesmiem ohrozovať, obmedzovať,
  •  a nesmiem prekročiť rýchlosť chôdze,
 • po pravej strane cestičky pre cyklistov, ale taktiež ich nesmiem obmedziť ani ohroziť,
 • ak sme viacerí, tak len jednotlivo za sebou – nesmieme ísť dvaja vedľa seba,
 • čerešnička na torte – na jednej kolobežke sa smie voziť len jedna osoba.

Pre vodiča e-kolobežky nie je stanovená žiadna povinnosť na nosenie prilby alebo výstražnej vesty. Napriek tomu prilba nie je povinná, no stále je dobré, keď si hlavu chránime. Predsa len aj e-kolobežka vie dosiahnuť celkom vysokú rýchlosť a vždy sa na ceste/chodníku môže stať niečo nečakané.

Kolobežka ako vozidlo musí byť náležite osvetlená, to znamená vpredu bielym svetlom a vzadu červeným.

Za čo na kolobežke zodpovedám?

Je tu ďalšia zákonná povinnosť – a to konkrétne zodpovednosť za škodu. V zmysle občianskeho zákonníka je každá osoba zodpovedná za škodu, ktorú spôsobí. Je to všeobecná zodpovednosť. Ak spôsobím škodu pri vedení nemotorového vozidla, som za ňu zodpovedný. Škodou sa myslí úraz, majetková škoda a podobne.

Dokonca niektoré európske (hlavne španielske) mestá sami vydali príkaz na povinné poistenie za spôsobenú škodu e-kolobežiek, či doplnili povinnosť nosenia prilby počas jazdy. O povinnom poistení pre e-kolobežky, prípadne e-bicykle sa naozaj vedú debaty naprieč celým svetom.

Okrem toho Európska smernica chce zahrnúť do smernice o povinnom zmluvnom poistení aj elektrické kolobežky, ktoré vedia dosiahnuť rýchlosť väčšiu ako 25 km/h, prípadne 14 km/h, ak vážia viac ako 25 kg. Ak sa nič nezmení, táto povinnosť nadobudne platnosť vo všetkých členských krajinách od januára roku 2024.

Len pre zaujímavosť, v roku 2022 odbor dopravnej polície zaznamenal 457 dopravných nehôd, ktoré zavinili vodiči nemotorových vozidiel, konkrétne vodiči bicyklov, e-bicyklov a e-kolobežiek. A to sú len dopravné nehody, ktoré riešila polícia. 

Zdroj: Oddelenie dopravnej polície prezídia Policajného zboru

Dobrou správou je, že poistenie zodpovednosti je často poisťované spolu s poistením domácnosti. Konkrétne sa to volá „poistene zodpovednosti za škodu členov domácnosti“. Samozrejme, je to možné aj v našom poistení VIVA

A čo ak chcem ochrániť svoju e-kolobežku?

Máme pre vás tiež dobrú správu. S pripoistením pre bicykle ochránite nielen svojho klasického dvojkolesového tátoša, ale aj bicykel s pomocným motorčekom, detský cyklovozík, cyklopríves, kolobežku a aj kolobežku s pomocným motorčekom

Za pár eur navyše k vášmu klasickému poisteniu domácnosti VIVA budete chránený v rámci celej Európy na základné riziká (napríklad búrlivý vietor, náraz vozidla, požiar či únik vody), ale aj proti krádeži vlámaním, lúpeži, vandalizmu a v prípade dopravných nehôd.

Nezabúdajte, jednou z povinností poisteného je pri vzniku škody kontaktovať políciu, ak má podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu.