Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je pre potreby poistenia bicykla akékoľvek poškodenie bicykla, ku ktorému dôjde v súvislosti s jeho prevádzkou, pričom za bicykel sa považuje aj bicykel s pomocným motorčekom, kolobežka, kolobežka s pomocným motorčekom, detský cyklovozík, cyklopríves