Colonnade Insurance prináša na trh nový produkt poistenia finančnej straty zo skupiny GAP – EuroGAP X Sell

28.5.2020

28. máj 2020 Colonnade poisťovňa ako špecialista na poistenie finančnej straty vozidiel rozširuje portfólio poistenia GAP o nový produkt. K produktom EuroGAP, TruckGAP, LeaseGAP a nedávno uvedenom GAP UPSell predstavuje produkt.

Toto riešenie je určené najmä klientom, ktorí majú uzatvorené poistenie finančnej straty (GAP) na obdobie kratšie ako 5 rokov v inej poisťovni. Nakoľko je riziko vzniku finančnej straty najväčšie práve ku koncu piateho roka, veríme že motoristi  privítajú možnosť predĺženia poistného krytia na pôvodnú hodnotu investície do vozidla.

Poistenie EuroGAP Xsell je možné uzavrieť po jednom až štyroch rokoch a to na celkové obdobie a to až na dobu 5. rokov. Produkt EuroGAP Xsell je možné uzavrieť online na webstránke colonnade.sk v sekcií online poistenie, na základe údajov o končiacom poistení u predchádzajúceho poisťovateľa a to  najskôr tri mesiace pred koncom GAP poistenia a najneskôr posledný deň trvania GAP poistenia v inej poisťovni.