Colonnade Insurance pomáha klientom s domácimi zvieratami prekonať ochorenie COVID-19

21.5.2020

Colonnade Insurance preplatí klientom náhradné ubytovanie pre domáce zvieratá.

Od 18. mája 2020 poisťovňa Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu začne klientom poisteným produktom poistenia budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu –  VIVA preplácať náklady na náhradné ubytovanie domácich zvierat (psí, zvierací hotel) v prípadoch, ak je ich majiteľ hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení s ochorením COVID-19, a to až do sumy 1 000 EUR.

„Rozšírením poistného krytia pre našich klientov reagujeme na nové riziká, ktoré v posledných týždňoch vznikli, a nevieme, ako dlho im budeme musieť čeliť. Poistenie VIVA je všestranný produkt pre poistenie bývania, ktorý pamätá aj na domácich miláčikov našich klientov,“ uviedol Marian Bátovský, generálny riaditeľ poisťovne Colonnade v SR.

Rozsah poistenia náhradného ubytovania pre domáce zvieratá klientov poistených produktom VIVA sa nachádza vo Verejnom prísľube poisťovne zverejnenom na webovom sídle poisťovne Colonnade www.colonnade.sk.