Chráňte svoju budúcnosť: Pochopenie úrazového poistenia a jeho výhody

Nehody sa môžu stať kedykoľvek a často spôsobujú, že jednotlivci a rodiny sa musia vysporiadať s neočakávanými liečebnými nákladmi a finančnou záťažou. V takýchto náročných situáciách môže úrazové poistenie poskytnúť záchrannú sieť, ktorá ponúka finančnú ochranu.

22.6.2023

Nehody sa môžu stať kedykoľvek a často spôsobujú, že jednotlivci a rodiny sa musia vysporiadať s neočakávanými liečebnými nákladmi a finančnou záťažou. Napriek tomu, že povinné zdravotné poistenie uhrádza náklady na liečenie a lekársku starostlivosť v neštátnych zariadeniach a vo všetkých nemocniciach na Slovensku, časť nákladov si musí pacient hradiť sám. Ide najmä o dodatočnú rehabilitáciu, nadštandardné ošetrenie u stomatológa alebo rozšírenú psychologickú pomoc. 

V takýchto náročných situáciách môže úrazové poistenie poskytnúť záchrannú sieť, ktorá ponúka finančnú ochranu.

V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je to úrazové poistenie, aké oblasti pokrýva, pre koho je určené, a základnými faktormi, ktoré treba zvážiť pri výbere správneho poistenia. Zistite, ako vám poistenie úrazu, choroby a škody na majetku OMNIA od Colonnade môže poskytnúť komplexnú ochranu, ktorú potrebuje každá vaša životná rola.

Čo potrebujem vedieť o úrazovom poistení

Úrazové poistenie je druh poistného krytia, ktoré poskytuje finančnú pomoc v prípade úrazu. Na rozdiel od zdravotného poistenia, ktoré pokrýva liečebné náklady spojené s chorobami a bežnou lekárskou starostlivosťou, úrazové poistenie sa zameriava konkrétne na úrazy v dôsledku nehody.

Je navrhnuté tak, aby vyplnilo medzery po iných poisteniach a pokrylo náklady, ktoré vzniknú napriek existencii verejného zdravotného poistenia.  Na rozdiel od životného poistenia je úrazové poistenie dojednané na jeden rok, väčšinou s automatickou obnovou, takže ho môžete vypovedať každý rok, napríklad v prípade, ak sa neočakávane zmení vaša štruktúra nákladov alebo príjem. 

Aké oblasti pokrýva úrazové poistenie

Úrazové poistenie zvyčajne kryje celý rad výdavkov súvisiacich s úrazmi, pričom účel použitia poistného plnenia je plne v kompetencii klienta. Poistné plnenie je možné použiť na krytie nákladov zdravotnej starostlivosti v prípadoch, keď lekár nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou alebo na krytie nadštandardných zákrokov, ktoré si vyžadujú dodatočnú úhradu (operácie, diagnostické testy, zdravotnícky materiál a rehabilitačné terapie).

Môže tiež ponúkať poistné plnenie pre prípad smrti následkom úrazu, ktoré môže poskytnúť finančnú podporu oprávneným osobám poisteného v tom najnešťastnejšom prípade. Prehľad balíčkov poistenia OMNIA nájdete tu.

Kto by mal zvážiť úrazové poistenie

Úrazové poistenie sa zíde jednotlivcom, ako aj rodinám všetkých vekových kategórií, najmä však pre tých, ktorí majú povolania, ktoré zvyšujú ich riziko úrazu, alebo holdujú rizikovému hobby. Môže byť obzvlášť cenné pre jednotlivcov s fyzicky náročným zamestnaním, športovcov, outdoorových nadšencov a rodičov, ktorí chcú dodatočnú ochranu pre svoje deti. Vďaka úrazovému poisteniu si môžete byť istí, že ste pripravení na neočakávané udalosti.

Poistná doba pre úrazové poistenie

Poistné zmluvy úrazového poistenia sú zvyčajne krátkodobé, od jedného do piatich rokov, s možnosťou obnovenia alebo predĺženia poistného krytia podľa potreby. Táto flexibilita umožňuje prispôsobiť si poistnú zmluvu svojim špecifickým potrebám, či už ide o konkrétnu udalosť, obdobie zvýšeného rizika alebo trvalú ochranu. Nezabudnite si preštudovať všeobecné poistné podmienky a možnosti obnovenia, aby ste si zabezpečili nepretržité krytie.

Pri výbere správneho úrazového poistenia treba zvážiť niekoľko faktorov:

  • prehodnotiť svoje potreby,
  • zhodnotiť potenciálne riziká, ktorým čelíte,
  • hľadajte poistnú zmluvu s plným poistným krytím v prípade invalidity, smrti následkom úrazu a poistné krytie v prípade úrazu,
  • aké druhy úrazov sú kryté poistením. Ideálne je mať rozsiahle krytie vrátane trvalých následkov, invalidity a smrti následkom úrazu. V neposlednom rade stojí za zváženie pripoistenie denného odškodného v prípade hospitalizácie následkom úrazu alebo choroby
  • zistite, aké výšky plnení sú k dispozícii pre jednotlivé druhy úrazov. Uistite sa, že plnenia pokrývajú dostatočné náklady na liečbu, rehabilitáciu, prerábku bytu na bezbariérový pohyb  a prípadné straty príjmu
  • skontrolujte, či existujú obmedzenia pre vekovú skupinu, pre ktorú hľadáte poistenie. Niektoré poistenia môžu mať maximálny vek, do ktorého sa môžete poistiť
  • preštudujte si, aké situácie alebo aktivity sú vylúčené z poistenia. Napríklad niektoré extrémne športy môžu byť vylúčené, a ak ich vykonávate, mali by ste sa ubezpečiť, že sú zahrnuté vo vašom poistení.

Zabezpečte svoju budúcnosť s poistením úrazu, choroby a škody na majetku OMNIA

OMNIA ponúka komplexný produkt úrazového poistenia, ktorý sa prispôsobuje všetkým vašim životným rolám. Zahŕňa niekoľko balíkov pre poistenie malých či väčších úrazov, vďaka ktorým získate náhradu liečebných nákladov, poistné plnenie v prípade smrti a úrazu, ochranu príjmu v prípade invalidity a ďalšie. Vďaka flexibilným možnostiam krytia poskytuje poistenie OMNIA od Colonnade finančnú ochranu, ktorú potrebujete v prípade úrazu.

Navštívte prehľad tohto produktu, kde sa dozviete viac o jeho komplexných balíčkoch a urobte tak prvý krok k zabezpečeniu svojej budúcnosti. Ste rozhodnutí? Vypočítajte si cenu za Váš flexibilný balíček teraz.