Cestovanie na občiansky preukaz: Aké máte možnosti?

Ak máte chuť cestovať a plánujete letnú dovolenku, no nechcete sa zaťažovať vybavovaním cestovného pasu, existuje množstvo krajín, do ktorých môžete vyraziť len s platným preukazom totožnosti.  

23.4.2024

Cestovanie nebolo nikdy jednoduchšie – s občianskym preukazom môžete vycestovať kamkoľvek v rámci schengenského priestoru. Pri prekračovaní hraníc sa síce kontroly nevykonávajú, no existuje ustanovenie Zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch, ktoré hovorí, že „Občan môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak“.

Kam môžete vycestovať iba s občianskym preukazom?

Ako občan Európskej únie máte možnosť vycestovať do 27 členských štátov, medzi ktoré patrí aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. 

Okrem toho môžete cestovať tiež do krajín ako: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Krajinami EÚ sú aj Cyprus a Írsko, avšak do územia schengenského priestoru už nespadajú, no napriek tomu je stále možné do spomínaných destinácií cestovať iba s OP. 

Kde budete potrebovať cestovný pas?

Do ostatných krajín sveta vrátane exotických destinácií ako Thajsko, Vietnam, Kuba, Dominikánska republika, Maldivy či Zanzibar je potrebné cestovať s cestovným pasom, ktorý by mal byť platný ešte minimálne 6 mesiacov po dátume plánovaného návratu cesty. 

Pred odletom si treba dať pozor aj na to, aké podmienky má daná letecká spoločnosť, ktorou letíte. Jednou z prepravných náležitostí môže byť aj predloženie cestovného pasu, preto je ideálne preveriť si, či spoločnosť nevyžaduje letieť s pasom. 

Ako si vybaviť cestovný pas?

Ak ste doteraz cestovný pas nepotrebovali alebo vám už dávno exspiroval, vybaviť si ho môžete na ktoromkoľvek okresnom úrade v mieste vášho trvalého pobytu. Podrobné informácie o procese vybavenia cestovného pasu, ako aj o iných potrebných dokladoch, poplatkoch a možnosti získať ho rýchlejšie sa dočítate tu.

Cestujte s poistením

V neposlednom rade myslite aj na cestovné poistenie, ktoré kryje náklady spojené s akútnym ochorením a úrazom spojeným s cestovaním. Ak počas vašej dovolenky dôjde k nešťastiu, poistením ste finančne chránení do výšky dojednaného limitu poistného plnenia.