Ako si poistiť technológie vo svojom podnikaní?

4. priemyselná revolúcia! Viete, že sme na jej začiatkoch a že naša generácia prežíva jednu z najdynamickejších technologických zmien v histórii ľudstva?

2.3.2021

4. priemyselná revolúcia! Viete, že sme na jej začiatkoch a že naša generácia prežíva jednu z najdynamickejších technologických zmien v histórii ľudstva? Jej hlavným znakom je hlavne globalizácia a smart technológie, prepojenosť a komunikácia jednotlivých systémov, a hlavne prechod do inteligentného priemyslu – Smart Factories (inteligentné továrne). Zmeny sa dejú rýchlo a naša generácia to už berie ako samozrejmosť, ale…

Ako nás vývoj technológií ovplyvňuje?

Svet v oblasti technológií prešiel veľkými zmenami a každá priniesla svoje potreby a požiadavky. Na tie reagoval aj poisťovací priemysel. Okrem klasických živelných rizík sa muselo začať pracovať aj s rizikami vyplývajúcimi z prevádzky technológií a chybami ich obsluhy, a tak vznikla oblasť poistenia nazývaná lom stroja.

Pod lomom stroja sa z hľadiska poistenia rozumie náhla a neočakávaná porucha stroja alebo strojného zariadenia, ktorá spočíva vo fyzickom poškodení celého stroja alebo jeho časti. Je to krytie, ktoré je v dnešnej dobe potrebné viac ako kedykoľvek predtým. V čase rýchleho technologického pokroku a nepriaznivého konkurenčného prostredia, kde sa často musia implementovať nové technológie a rozšírenia výroby bez predchádzajúceho komplexného testovania, sú riziká, ktoré ponúka poistenie lomu stroja veľmi potrebné, ale niekedy aj podceňované zo strany vlastníkov technológií.

Hlavné riziká poistené v lome stroja okrem živelných rizík

  • konštrukčná chyba, vada materiálu, výrobná vada;
  • pretlak alebo podtlak pary, plynu alebo kvapaliny;
  • nedostatok vody v kotle alebo v tlakových nádobách;
  • pôsobenie odstredivej sily;
  • pád alebo vniknutie cudzieho predmetu, ktorý nie je súčasťou poisteného stroja;
  • skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu;
  • zlyhanie meracích, regulačných a zabezpečovacích zariadení.

Veľa klientov si mylne myslí, že keď majú novú technológiu, nič im nehrozí, pretože si môžu uplatniť záruku od výrobcu. Áno, je pravda, že záruka výrobcu kryje chyby výrobku, ale najčastejšie poškodenia strojov vznikajú z ľudského zlyhania hlavne nedbanlivosti, neopatrnosti, chyby obsluhy či nedostatku zručností. To sú riziká, ktoré sa kontrolujú a riadia naozaj ťažko, a to je výzva nielen pre majiteľov technológií, ale aj pre samotné poisťovne.

Na čo si ešte dať pozor

Ďalšími najčastejšími príčinami škôd sú tiež poškodenia technológií hlavne z dôvodu chyby materiálu, chybnej práce a zlyhania kontrolných a regulačných systémov.

Veľký vplyv na životnosť strojov má ich vek a hlavne údržba. Najväčší potenciál škody je v živote stroja v dobe jeho rozbehu a skúšobnej prevádzke. Po zábehu je potenciál škody viac-menej stabilný, keďže stroj už má otestovaný materiál, z ktorého je vyrobený a obsluha je už oboznámená a dostatočne zapracovaná. Riziko vzniku sa výrazne opäť zvyšuje ku konci životnosti stroja a zníženie tohto potenciálu vzniku škody je možný len inováciou a obnovou stroja.

Ktoré riziká treba teda poistiť pre komplexné poistenie?

Poistené veciPoistené nebezpečenstvá

Ľudský faktorVyššia mocTechnické zlyhanie
Stroje a strojné zariadeniaChyba obsluhy, nešikovnosťPožiar, úder blesku, výbuchKonštrukčná chyba, vada materiálu
Prídavné zariadeniaŠkody kasko*Povodeň, záplavaPodtlak, pretlak plynu, pary
Ostatné technické zariadeniaKrádež vlámanímVíchrica, zemetrasenieSkrat, prepätie, vada izolácie
VandalizmusZosuv pôdy, zrútenie skálZlyhanie meracej, reg. a bezp. techniky

* platí len pre poistenie pojazdných strojov a zariadení

 

A aké stroje a zariadenia sa vlastne poisťujú

Sú to napr. technológie ako sú kotle s príslušenstvom, elektrické zariadenia, zdvíhacie zariadenia, mechanické zariadenia vrátane motorov, turbín, dúchadiel, kompresorov, čerpadiel, obrábacích strojov, lisov a chladiacich zariadení a iných prevádzkových zariadení v rôznych priemyselných odvetviach.