Strediská likvidácie

Ústredie - Likvidácia poistných udalostí

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
tel.:  055/68 26 237


Stredisko likvidácie poistných udalostí Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
tel.: 02/57 102 811


Stredisko likvidácie poistných udalostí Banská Bystrica

Horná 54, 974 00 Banská Bystrica
tel.: +421 903 638 045


Stredisko likvidácie poistných udalostí Nitra

Sládkovičova 7, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 828 488