Zničenie predmetu poistenia

Zničenie predmetu poistenia je taká zmena stavu predmetu poistenia, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť a ktorú nie je možné opraviť.