Zárobková činnosť

Zárobková činnosť je príležitostná, občasná ekonomická činnosť vykonávaná za účelom dosiahnutia príjmu, pričom tento príjem môže byť zdanený (napr. prenájom bytu, domu alebo jeho časti).