Výbuch sopky

Výbuch sopky je vystúpenie magmy cez zemskú kôru často sprevádzané výtokom alebo vyvrhnutím lávy, popola, iných materiálov alebo plynov.