Výbuch

Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár navonok, vrátane výbuchu tlakových nádob.