Vinkulácia

Vinkulácia nehnuteľnosti

Beriem si úver v banke a banka vyžaduje potvrdenie vinkulácie. Čo to znamená?

Čo je to vinkulácia?

Ak plánujete kúpu nehnuteľnosti, banka, od ktorej budete čerpať hypotekárny úver, vás môže prekvapiť slovom vinkulácia. Vinkuláciou poistenia sa zaviažeme, že poistné plnenie bude poukázané na účet tretej osoby. V našom prípade to znamená banke, čo potvrdíme vinkulačným tlačivom.

Aká je podstata vinkulácie?

Ak si od banky požičiame peniaze vo forme úveru na bývanie, banka si tzv. vinkuláciou chráni požičané financie. V prípade, že sa niečo stane s našou nehnuteľnosťou (čo je poistením kryté), poistné plnenie v prvom rade putuje banke. 

Platí však, že sa riadime tiež zostatkom dlhu klienta voči banke, takže poistné plnenie, ktoré poskytneme tretej strane (banke), bude len do výšky dlhu klienta.

Pridobré na nepoistenie. Nemyslíte?

Poistenie VIVA kryje chrbát vám aj vášmu domovu.