Víchrica

Víchrica je prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 75km/h (resp. 20,8 m/s), ktoré spôsobí priamu škodu na poistenom majetku alebo škodu v dôsledku nárazu iných predmetov unášaných týmto vetrom do poisteného majetku. Podmienkou poistného plnenia je výskyt podobných škôd v mieste poistenia.