Vedľajšie stavby

Vedľajšie stavby sú stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu budovy, nie sú s ňou spojené a zároveň nie sú určené a neslúžia na bývanie. Ide najmä o garáž, garážové stojisko, altánok, vonkajšiu saunu, bazén zabudovaný do zeme, vonkajšiu vírivú vaňu, plot, oporný múr a všetky spevnené plochy na pozemku s betónom, asfaltom alebo dláždením na povrchu.