Vedľajšie priestory

Vedľajšie priestory sú neobytné priestory (napr. komora, pivnica), ktoré sú umiestnené mimo bytu, obytnej časti chaty.