Veci v pivnici

Veci v pivnici sú veci uložené vo vedľajších (neobytných) priestoroch, ktoré sú určené na užívanie výhradne poistenými.

Vecami v pivnici však nie sú:

  • cennosti,
  • peniaze,
  • ceniny,
  • notebook alebo počítač, jeho príslušenstvo, periférne zariadenia,
  • prenosná elektronika,
  • optické prístroje (napr. fotoaparát, filmovacia a premietacia technika, ďalekohľad, mikroskop a pod.),
  • hudobné nástroje.