Veci v aute

Veci v aute sú hnuteľné veci a domáce zvieratá vo vlastníctve poisteného alebo členov domácnosti, ktoré sú krátkodobo (max. do jednej hodiny) ponechané na, v osobnom motorovom vozidle do celkovej hmotnosti 3,5 t. Vecami v aute však nie sú cennosti a peniaze.