Veci na zárobkovú činnosť

Veci na zárobkovú činnosť a výkon povolania sú hnuteľné veci určené a používané na zárobkovú činnosť a tiež hnuteľné veci vo vlastníctve zamestnávateľa, ktoré používate pri svojom povolaní.