Veci na záhrade

Veci na záhrade sú hnuteľné veci umiestnené vo vonkajšom prostredí miesta poistenia, ide napr. o záhradný nábytok, gril, detský hrad, trampolínu, robotickú kosačku a iné veci, ktoré sú ľahko prenosné a sú určené k používaniu vo vonkajšom prostredí. Vecou na záhrade nie je vonkajší bazén,

ak nemá pevnú konštrukciu.