Vandalizmus

Vandalizmus je úmyselné poškodenie, zničenie veci inými osobami než sú členovia domácnosti alebo blízke osoby. Vandalizmus spôsobený osobami musí byť vždy hlásený polícii. V prípade poistenia budovy uhradíme aj poškodenie vonkajšej fasády a vonkajšieho zateplenia zvieraťom, hmyzom.

Vandalizmus v praxi kryje napríklad:

  • Ak niekto úmyselne hodí kameň do okna môjho domu a rozbije ho,
  • Ničenie budovy grafitmi – maľovanie a kreslenie na steny domu, oplotenie
  • Kuna sa dostane pod strechu domu a spôsobí škody na zateplení (rozhryzená izolácia)
Celé poistenie vybavíte online. Aby ste boli chránení pred vandalizmom, vypočítajte si cenu Vášho poistenia v našej online kalkulačke.

Ak chcete ochrániť svoj majetok pred vandalizmom, zvážte tieto preventívne opatrenia:

  • Primerané osvetlenie: Zabezpečte, aby bol váš majetok dobre osvetlený, najmä počas noci. Dobré osvetlenie môže vandalov odradiť, pretože je menej pravdepodobné, že budú konať, keď ich bude ľahko vidieť.
  • Bezpečnostné kamery: Nainštalujte bezpečnostné kamery na strategických miestach okolo svojho majetku. Viditeľné kamery môžu pôsobiť odstrašujúco a nahrané záznamy môžu pomôcť identifikovať vandalov, ak dôjde k incidentu.
  • Oplotenie a brány: Zriaďte fyzické bariéry, ako sú ploty a brány, aby ste obmedzili prístup k svojmu majetku a znížili jeho dostupnosť pre potenciálnych vandalov.
  • Poplašné systémy: Investujte do spoľahlivého alarmu, ktorý dokáže odhaliť a upozorniť vás alebo bezpečnostnú spoločnosť na neoprávnený prístup alebo neobvyklú činnosť.
  • Zapojenie do komunity: Zapojte sa do spolupráce so svojou komunitou a susedmi, aby ste si navzájom sledovali svoje nehnuteľnosti. Bdelá komunita môže pomôcť predchádzať podozrivým aktivitám a nahlasovať ich.
  • Informovanosť verejnosti: Zvyšujte povedomie vašej komunity o negatívnom vplyve vandalizmu a nabádajte všetkých, aby boli ostražití a akékoľvek podozrivé správanie nahlásili príslušným orgánom.


Pamätajte, že zabrániť vandalizmu nie je vždy úplne možné, ale prijatie týchto opatrení môže výrazne znížiť pravdepodobnosť, že sa váš majetok stane terčom útoku.

Pridobré na nepoistenie. Nemyslíte?

Poistenie VIVA kryje chrbát vám aj vášmu domovu.