Vandalizmus

Vandalizmus je úmyselné poškodenie, zničenie veci inými osobami než sú členovia domácnosti alebo blízke osoby. Vandalizmus spôsobený osobami musí byť vždy hlásený polícii. V prípade poistenia budovy uhradíme aj poškodenie vonkajšej fasády a vonkajšieho zateplenia zvieraťom, hmyzom.