Uzamknutý priestor

Uzamknutý priestor je stavebne ohraničený priestor, v ktorom sú všetky vstupné dvere, okná či iné otvory riadne uzatvorené, uzamknuté tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.