Úraz

Úraz je neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, ktorým bolo spôsobené telesné poškodenie alebo smrť.