Ťarcha snehu a námrazy

Ťarcha snehu a námrazy je deštruktívne pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné krytiny, nosné alebo ostatné konštrukčné prvky striech (napr. odkvapový systém, markíza).