Stavebný materiál

Stavebný materiál sú stavebné hmoty, výrobky alebo konštrukčné diely potrebné k stavbe, údržbe, rekonštrukcii budovy.