Spoločné časti domu

Spoločné časti domu sú časti domu určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Ide najmä o oplotené záhrady a stavby, oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacemu k domu.